Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

  • Green0410
    Green0410
    Thử lấy ruột bánh mì gôm lên xem. Cái này tớ chưa thử, nhưng trước đây có người bạn chỉ làm thế nên không biết có hết ko. Giờ xuất lại HĐ hơi ngại :D
  • mimibe
    mimibe
    HĐ ngày 21/10 bạn đã xé khỏi liên xuất cho khách chưa?