Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • Xem thêm 19 bình luận
 • VNPT-BHXH
  VNPT-BHXH
  Ngày 31/08/2017, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm đọc XML: iTaxViewer lên phiên bản 1.3.2.

  Để tải phần mềm, NNT vào website:...
  Xem Thêm
 • VNPT-BHXH
  VNPT-BHXH
  Ngày 27/09/2017, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm đọc XML: iTax Viewer phiên bản 1.3.2

  (trước đây cũng có 1 bản iTax Viewer...
  Xem Thêm
 • Hỗ trợ Viettel-CA BHXH...
  Hỗ trợ Viettel-CA BHXH...
  Thuế dạo này làm kiểu này nhức não quá.
 • VNPT-BHXH
  VNPT-BHXH
  Ngày 29/09/2017, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm đọc XML: iTax Viewer phiên bản 1.4.0

  Để tải phần mềm, NNT vào website:...
  Xem Thêm
 • VNPT-BHXH
  VNPT-BHXH