Webketoan - Diễn đàn kế toán

 • thodai
  thodai
  Bạn liên hệ bên mua để thu hồi và xuất lại hoá đơn mới thay thế nhá.
  Viết hoá đơn thế là sai rôi.
 • tri dũng hải đăng
  tri dũng hải đăng
  THẾ E K THU VIẾT 1 CÁI HÓA ĐƠN KHÁC GỨI CHO HỌ LÀ XONG AH?