Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • Xem thêm 1 bình luận
 • Hien
  Hien
  Để ghi tăng doanh thu thì trước hết tạo ra các giao dịch bán hàng khống đã.
 • unregister
  unregister
  Tạo hợp đồng 3 bên nhưng cần có một bên thứ 3 không thuộc tập đoàn thì sẽ dễ qua mặt ngân hàng khi vay vốn. Các doanh nghiệp thường áp dụng cách... Xem Thêm
 • HO Anh Hue
  HO Anh Hue
  Mình nghỉ đây là 1 dạng KD tiền tệ tạo ra DT hoạt động T/C.
  - C.ty B có khả năng vay với lãi suất thấp phải chịu chi phí lãi vay .... Số...
  Xem Thêm
 • lamsonhai111222
  lamsonhai111222
  Doanh thu tiêu thụ chứ không phải doanh thu tài chính bạn ơi
 • lamsonhai111222
  lamsonhai111222
  Bạn có thể nói chi tiết hơn được không, cách lý giải của bạn theo mình
  là đúng hướng rồi đó