Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

  • hokado
    hokado
    khi thu tiền họ có xuất PHIẾU THU hợp lệ cho bạn ko vậy ?? Nếu có thì đúng là ba rem phải nộp rùi.