Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • Xem thêm 1 bình luận
 • Ho Anh Hue10 10
  Ho Anh Hue10 10
  Nếu Tổng và số tiền viết = chử đúng thì bạn có thể Sửa ( theo hướng dẫn sữa sai KT ) chử số viết sai rồi đóng dấu vào.
 • thanh2015
  thanh2015
  Nếu chưa giao khách hàng thì bạn viết lại hđ mới, còn giao rồi thì lập hđ điều chỉnh.
 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Chào bạn.
  Bạn đã giao hóa đơn cho khách hàng chưa?
  1. Nếu đã giao, khách hàng chưa kê khai thuế, thu hồi + viết hóa đơn mới
  2. Nếu đã giao, khách...
  Xem Thêm
 • hokado
  hokado
  @chị lặng yên nói chuẩn, gọn, đầy đủ.... like đậm.
 • Lặng Yên