Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • Xem thêm 7 bình luận
 • Trương Lan
  Trương Lan
  tHEO MÌNH cái gì cũng có quy luật và lý do của nó, quy luật nó chưa rõ ràng thì bạn đặt cho nó rõ ra để thao tác cho nhanh.
  Không thì làm giống ở...
  Xem Thêm
 • tanbachviet2012
  tanbachviet2012
  KHÔNG ĐƯỢC BẠN ƠI VÌ Ô A2, C2, E2...MÌNH CŨNG PHẢI CỘNG NHƯ VẬY
 • TrangTrang11
  TrangTrang11
  ý anh/chị đó là bạn insert thêm 1 dòng trên cùng và đánh số thứ tự 1,0 cách ô trên dòng đó. VD: A1 đánh 1, B1 đánh 0, C1 đánh 1, D1 đánh 0,... kéo... Xem Thêm
 • visatantam
  visatantam
  Nếu như các ô chọn có khoản cách theo một quy luật nhất định thì làm được.

  Ví dụ ô cần cộng cách nhau bởi cấp số cộng là 3 lấy cột B làm chuẩn....
  Xem Thêm
 • bebo021998
  bebo021998
  Cần gì phải dòng phụ làm gì nhỉ? cứ dùng MOD là điều kiện cho SUMPRODUCT là xong:

  =SUMPRODUCT(MOD(COLUMN(A2:H2),2)*A2:H2)
  ...
  Xem Thêm

  Các file đính kèm: