@ đào tạo kế toán

  1. xuantham

    Lớp ĐÀO TẠO KẾ TOÁN do Xuân Thắm dạy khai giảng 12&13/10/2015

    Nếu bạn chỉ đơn giản nhắm tới mục tiêu học chiêu để tạo ra sổ sách đối phó với cơ quan thuế thì không cần đọc tiếp. Lớp học sẽ không thích hợp với bạn. Lớp học do chính Xuân Thắm giảng, và chỉ phù hợp : 1. Nếu bạn chỉ có cách học thuộc lòng cách hạch toán chứ không hiểu về kế toán, không biết...