Tạo bài viết mới...
 1. heocoi220411
  heocoi220411 22 Tháng hai 2018 lúc 13:43 tại Hóa đơn, chứng từ

  Chứng minh xe ô tô 7 chỗ trị giá hơn 3 tỷ có tham gia vào HDSXKD

  Bên em kinh doanh khách sạn, có xe ô tô 7 chỗ ngồi trên 3 tỷ và xe này là tài sản của công ty. Vậy để chứng minh xe có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh em phải xuất hóa đơn thể hiên doanh thu thu được từ việc sử dụng chiếc xe đó hay là như thế nào ah? Nếu xuất hóa đơn thì em phải ghi nội dung như thế nào? Còn nếu không cần xuất hóa đơn thì chứng minh bằng cách nào để được ghi nhận?
  Mong anh chị góp ý giúp em, em vừa mới bắt đầu làm bên này nên còn chưa hiểu nhiều vấn đề.
  1. Hien
   Hien
   Xe mua hóa đơn và đăng ký mang tên công ty, trong thực tế sử dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty thì được khấu trừ thuế và tính vào chí được... Xem Thêm
  2. Ho Anh Hue10 10
   Ho Anh Hue10 10
   Bạn chứng minh bằng : Nhật trình , lệnh điều động , giấy đi đường .. Nếu KD riêng thì phải xuất HĐ còn KD nằm trong HĐ trọn gói ( Đưa đón , ăn... Xem Thêm
  3. Viết trả lời
 2. Thang_MADI
  Thang_MADI 31 Tháng năm 2006 tại Kế toán quốc tế

  Hệ thống tài khoản của Nga

  Lâu rồi, thấy phần diễn đàn này yên ắng quá, mọi người hình như quên mất nó rồi.

  Có lẽ tôi xin được đăng lên một số bài viết nói về hệ thống kế toán Nga vậy, để bạn nào cần so sánh, có thể so sánh với hệ thống kế toán Việt nam và với chuẩn mực kế toán quốc tế.

  Xin được bỏ qua các vấn đề mang tính vĩ mô, ví dụ về các nguyên tắc tổ chức mô hình kế toán hay định hướng mô hình kế toán của Nga theo chuẩn mực kế toán quốc tế. Chỉ xin được nói về hệ thống kế toán doanh nghiêp của Nga.

  Nói về hệ thống kế toán, có lẽ đầu tiên nên bắt đầu từ hệ thống tài khoản, vì nó là cơ sở cho việc ghi chép mọi hoạt động (giao dịch) trong doanh nghiệp.

  Danh mục hệ thống tài khoản của Nga
  Mã _________ Tên gọi
  01 _ ______ Tài sản cố định
  01.01 _____ Tài sản cố định trong doanh nghiệp
  01.09 _____ Thanh lý tài sản cố định
  02 _ ______ Khấu hao tài sản cố định
  02.01 _____ Khấu hao tài sản cố định thuộc tài khoản 01
  02.02 _____ Khấu hao tài sản cố định thuộc tài khoản 03
  03 _ ______ Đầu tư lấy lãi vào hiện vật có giá
  03.01 _____ Hiện vật có giá trị trong doanh nghiệp
  03.02 _____ Hiện vật có giá trị nhận được để sử dụng và sở hữu tạm thời
  03.03 _____ Hiện vật có giá trị nhận được để sử dụng tạm thời
  03.04 _____ Đầu tư lấy lãi khác
  03.09 _____ Thanh lý hiện vật có giá trị
  04 _ ______ Tài sản vô
  04.01 _____ Tài sản vô hình trong doanh nghiệp
  04.02 _____ Chi phí nghiên cứu triển khai
  05 _ ______ Khấu hao tài sản vô hình
  07 _ ______ Thiết bị, máy móc để lắp đặt
  08 _ ______ Đầu tư vào tài sản dài hạn
  08.01 _____ Mua đất đai
  08.02 _____ Mua tài nguyên thiên nhiên
  08.03 _____ Xây dựng tài sản cố định
  08.04 _____ Mua sắm tài sản cố định
  08.05 _____ Mua sắm tài sản vô hình
  08.06 _____ Chuyển súc vật non vào giai đoạn khai thác
  08.07 _____ Mua sắm súc vật trưởng thành
  08.08 _____ Thực hiện nghiên cứu triển khai
  09 _ ______ Tài sản thuế hoãn lại
  10 _ ______ Nguyên liệu, vật liệu
  10.01 _____ Vật tư
  10.02 _____ Bán thành phẩm, linh kiện lắp ráp và chi tiết máy mua ngoài
  10.03 _____ Nhiên liệu
  10.04 _____ Bao bì và vật liệu đóng gói
  10.05 _____ Phụ tùng thay thế
  10.06 _____ Nguyên liệu, vật liệu khác
  10.07 _____ Nguyên liệu, vật liệu đã chuyển đi đặt làm gia công bên ngoài
  10.08 _____ Vật liệu xây dựng
  10.09 _____ Đồ dùng, vật dụng dân dụng
  10.10 _____ Quần áo bảo hộ và công cụ lao động trong kho
  10.11 _____ Quần áo bảo hộ và công cụ bảo hộ đang sử dụng
  10.11.1 _ __ Quần áo bảo hộ đang sử dụng
  10.11.2 _ __ Công cụ lao động đang sử dụng
  11 _ ______ Súc vật đang nuôi lớn
  14 _ ______ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  14.01 _____ Dự phòng giảm giá nguyên liệu, vật liệu
  14.02 _____ Dự phòng giảm giá hàng hóa
  14.03 _____ Dự phòng giảm giá thành phẩm
  14.04 _____ Dự phòng giảm giá sản xuất, kinh doanh dở dang
  15 _ ______ Mua hiện vật có giá trị
  15.01 _____ Mua nguyên liệu, vật liệu
  15.02 _____ Mua hàng hóa
  16 _ ______ Sai lệch trong giá trị của hiện vật có giá trị
  16.01 _____ Sai lệch trong giá trị của nguyên liệu, vật liệu
  16.02 _____ Sai lệch trong giá trị của hàng hóa
  19 _ ______ Thuế GTGT được khấu trừ
  19.01 _____ Thuế GTGT mua tài sản cố định
  19.02 _____ Thuế GTGT mua tài sản vô hình
  19.03 _____ Thuế GTGT mua hàng tồn kho
  19.04 _____ Thuế GTGT mua dịch vụ
  19.05 _____ Thuế GTGT đã trả vào hải quan khi nhập khẩu hàng hóa
  19.06 _____ Thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua hiện vật có giá trị
  19.07 _____ Thuế GTGT đối với hàng hóa tiêu thụ theo thuế suất 0% (xuất khẩu)
  19.08 _____ Thuế GTGT khi xây dựng tài sản cố định
  20 _ ______ Sản xuất chính
  20.01 _____ Sản xuất chính
  20.02 _____ Sản xuất sản phẩm từ nguyên vật liệu nhận gia công
  21 _ ______ Bán thành phẩm tự sản xuất
  23 _ ______ Sản xuất bổ trợ
  25 _ ______ Chi phí sản xuất chung
  26 _ ______ Chi phí quản lý chung
  28 _ ______ Phế phẩm
  29 _ ______ Sản xuất và quản lý bổ trợ
  40 _ ______ Xuất xưởng sản phẩm (công việc, dịch vụ)
  41 _ ______ Hàng hóa
  41.01 _____ Hàng hóa trong kho
  41.02 _____ Hàng hóa đang bán lẻ (theo giá mua)
  41.03 _____ Bao bì đang đựng hàng hoặc để rỗng
  41.04 _____ Vật phẩm đi mua
  41.11 _____ Hàng hóa bán lẻ (tại điểm bán được tự động hóa theo giá bán)
  41.12 _____ Hàng hóa bán lẻ (tại điểm bán chưa tự động hóa theo giá bán)
  42 _ ______ Phụ thu thương mại
  42.01 _____ Phụ thu tại điểm bán hàng được tự động hóa
  42.02 _____ Phụ thu tại điểm bán hàng chưa tự động hóa
  43 _ ______ Thành phẩm
  44 _ ______ Chi phí bán hàng
  44.01 _____ Chi phí lưu thông hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
  44.02 _____ Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hoặc hoạt động sản xuất khác
  45 _ ______ Hàng gửi đi bán
  45.01 _____ Hàng mua đang đi trên đường
  45.02 _____ Thành phẩm đã gửi đi bán
  45.03 _____ Các hàng hóa đã gửi đi khác
  46 _ ______ Các công đoạn đã thực hiện trong công việc dở dang
  50 _ ______ Tiền mặt
  50.01 _____ Quỹ doanh nghiệp
  50.02 _____ Quầy thu chi tiền mặt
  50.03 _____ Ngân phiếu
  50.21 _____ Quỹ doanh nghiệp (ngoại tệ)
  50.23 _____ Ngân phiếu (ngoại tệ)
  51 _ ______ Tiền gửi ngân hàng
  52 _ ______ Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ
  55 _ ______ Tài khoản đặc biệt tại ngân hàng
  55.01 _____ Letter of Credit
  55.02 _____ Sổ séc
  55.03 _____ Tài khoản tiết kiệm
  55.04 _____ Các tài khoản đặc biệt khác
  55.21 _____ Letter of Credit (ngoại tệ)
  55.23 _____ Tài khoản tiết kiệm (ngoại tệ)
  55.24 _____ Các tài khoản đặc biệt khác (ngoại tệ)
  57 _ ______ Tiền đang chuyển
  57.01 _____ Tiền đang chuyển
  57.02 _____ Mua ngoại hối
  57.21 _____ Tiền đang chuyển (ngoại tệ)
  57.22 _____ Bán ngoại hối
  58 _ ______ Đầu tư tài chính
  58.01 _____ Vốn góp chung và cổ phiếu
  58.01.1 _ __ Vốn góp chung
  58.01.2 _ __ Cổ phiếu
  58.02 _____ Chứng khoán cho vay
  58.03 _____ Khoản cho vay
  58.04 _____ Góp vốn theo hợp đồng của công ty hợp danh
  58.05 _____ Quyền lợi có được trong khuân khổ cung cấp dịch vụ tài chính
  59 _ ______ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
  60 _ ______ Hạch toán với người bán và người thực hiện
  60.01 _____ Hạch toán với người bán và người thực hiện
  60.02 _____ Các khoản trả trước cho người bán
  60.03 _____ Kỳ phiếu phát hành
  60.21 _____ Hạch toán với người bán và người thực hiện (ngoại tệ)
  60.22 _____ Các khoản trả trước cho người bán (ngoại tệ)
  60.31 _____ Hạch toán với người bán và người thực hiện (đơn vị quy ước)
  60.32 _____ Các khoản trả trước cho người bán (đơn vị quy ước)
  62 _ ______ Hạch toán với người mua và người đặt hàng
  62.01 _____ Hạch toán với người mua và người đặt hàng
  62.02 _____ Các khoản trả trước của khách hàng
  62.03 _____ Kỳ phiếu nhận được
  62.21 _____ Hạch toán với người mua và người đặt hàng (ngoại tệ)
  62.22 _____ Các khoản trả trước của khách hàng (ngoại tệ)
  62.31 _____ Hạch toán với người mua và người đặt hàng (đơn vị quy ước)
  62.32 _____ Các khoản trả trước của khách hàng (đơn vị quy ước)
  63 _ ______ Dự phòng cho các khoản nợ khó đòi
  66 _ ______ Hạch toán theo các khoản tín dụng và vay ngắn hạn
  66.01 _____ Tín dụng ngắn hạn
  66.02 _____ Lãi tín dụng ngắn hạn
  66.03 _____ Vay ngắn hạn
  66.04 _____ Lãi vay ngắn hạn
  66.21 _____ Tín dụng ngắn hạn (ngoại tệ)
  66.22 _____ Lãi tín dụng ngắn hạn (ngoại tệ)
  66.23 _____ Vay ngắn hạn (ngoại tệ)
  66.24 _____ Lãi vay ngắn hạn (ngoại tệ)
  67 _ ______ Hạch toán theo các khoản tín dụng và vay dài hạn
  67.01 _____ Tín dụng dài hạn
  67.02 _____ Lãi tín dụng dài hạn
  67.03 _____ Vay dài hạn
  67.04 _____ Lãi vay dài hạn
  67.21 _____ Tín dụng dài hạn (ngoại tệ)
  67.22 _____ Lãi tín dụng dài hạn (ngoại tệ)
  67.23 _____ Vay dài hạn (ngoại tệ)
  67.24 _____ Lãi vay dài hạn (ngoại tệ)
  68 _ ______ Thuế và lệ phí
  68.01 _____ Thuế thu nhập cá nhân
  68.02 _____ Thuế giá trị gia tăng
  68.03 _____ Thuế tiêu thụ đặc biệt
  68.04 _____ Thuế thu nhập doanh nghiệp
  68.04.1 _ __ Nộp ngân sách
  68.04.2 _ __ Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  68.07 _____ Thuế vận tải
  68.08 _____ Thuế tài sản
  68.09 _____ Thuế quảng cáo
  68.10 _____ Thuế và lệ phí khác
  68.11 _____ Thuế khoán
  68.12 _____ Thuế duy nhất khi áp dụng hệ thống thuế giản lược
  68.22 _____ Thuế GTGT xuất khẩu được hoàn lại
  69 _ ______ Hạch toán thuế bảo hiểm và trợ cấp xã hội
  69.01 _____ Hạch toán thuế bảo hiểm xã hội (thuế lương trong phần trả vào quỹ BHXH)
  69.02 _____ Hạch toán trợ cấp xã hội (phí bảo hiểm cho bảo hiểm hưu bắt buộc)
  69.02.1 _ __ Phần bảo hiểm của phần hưu trí
  69.02.2 _ __ Phần tích lũy của hưu trí
  69.03 _____ Hạch toán theo bảo hiểm y tế bắt buộc (thuế lương theo phần trả vào quỹ BHYT bắt buộc)
  69.03.1 _ __ Quỹ Liên bang BHYT bắt buộc
  69.03.2 _ __ Quỹ địa phương BHYT bắt buộc
  69.04 _____ Thuế lương theo phần trả vào Ngân sách Liên bang
  69.11 _____ Hạch toán bảo hiểm xã hội bắt buộc cho trường hợp rủi ro trong sản xuất và bệnh nghề nghiệp
  69.12 _____ Hạch toán lệ phí tự nguyện cho quỹ BHXH cho người lao động trong trường hợp mất sức lao động tạm thời
  69.13 _____ Hạch toán với Quỹ BHXH đối với những người được bảo hiểm áp dụng các chế độ thuế đặc biệt
  69.13.1 _ __ Hạch toán với Quỹ BHXH đối với những người được bảo hiểm trả thuế khoán
  69.13.2 _ __ Hạch toán với Quỹ BHXH đối với những người được bảo hiểm áp dụng hệ thống thuế giản lược
  70 _ ______ Phải trả người lao động
  71 _ ______ Tạm ứng cá nhân
  71.01 _____ Tạm ứng cá nhân
  71.21 _____ Tạm ứng cá nhân (ngoại tệ)
  73 _ ______ Hạch toán với người lao động theo các giao dịch khác
  73.01 _____ Hạch toán các khoản cho vay
  73.02 _____ Hạch toán các khoản đền bù thiệt hại vật chất
  73.03 _____ Hạch toán các giao dịch khác
  75 _ ______ Hạch toán với người chủ sở hữu
  75.01 _____ Góp vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ)
  75.02 _____ Trả lợi nhuận
  76 _ ______ Hạch toán với người phải trả và người phải thu khác
  76.01 _____ Hạch toán các khoản bảo hiểm tài sản, cá nhân và tự nguyện
  76.01.1 _ __ Hạch toán các khoản bảo hiểm tài sản và cá nhân
  76.01.2 _ __ Trả phí bảo hiểm tự nguyện cho người lao động
  76.02 _____ Hạch toán các khoản khiếu nại
  76.03 _____ Hạch toán các khoản cổ tức đã trả và các thu nhập khác
  76.04 _____ Hạch toán các khoản lương ký quỹ
  76.05 _____ Hạch toán với người bán và người thực hiện khác
  76.06 _____ Hạch toán với người mua và người đặt hàng khác
  76.09 _____ Hạch toán khác với người đi vay và người cho vay khác nhau
  76.21 _____ Hạch toán các khoản bảo hiểm tài sản và cá nhân (ngoại tệ)
  76.22 _____ Hạch toán các khoản khiếu nại (ngoại tệ)
  76.25 _____ Hạch toán với người bán và người thực hiện khác (ngoại tệ)
  76.26 _____ Hạch toán với người mua và người đặt hàng khác (ngoại tệ)
  76.29 _____ Hạch toán khác với người đi vay và người cho vay khác nhau (ngoại tệ)
  76.32 _____ Hạch toán theo các khoản khiếu nại (đơn vị quy ước)
  76.35 _____ Hạch toán với người bán và người thực hiện khác (đơn vị quy ước)
  76.36 _____ Hạch toán với người mua và người đặt hàng khác (đơn vị quy ước)
  76.39 _____ Các hạch toán khác với người đi vay và người cho vay khác nhau (đơn vị quy ước)
  76.41 _____ Hạch toán các khoản theo lệnh thi hành dân sự đối với người lao động
  76.АВ _ ___ Thuế GTGT các khoản trả trước
  76.Н ______ Hạch toán thuế GTGT phải nộp ngân sách nhưng hoãn lại
  77 _ ______ Thuế TNDN hoãn lại
  79 _ ______ Hạch toán nội bộ
  79.01 _____ Kế toán các tài sản được phân
  79.02 _____ Kế toán các giao dịch hiện tại
  79.03 _____ Hạch toán về hợp đồng thuê quản lý điều hành
  80 _ ______ Vốn điều lệ (vốn chủ sở hữu)
  80.01 _____ Cổ phiếu thường
  80.02 _____ Cổ phiếu ưu đãi
  80.09 _____ Các dạng vốn khác
  81 _ ______ Cổ phiếu quỹ
  81.01 _____ Cổ phiếu thường
  81.02 _____ Cổ phiếu ưu đãi
  81.09 _____ Các dạng vốn khác
  82 _ ______ Vốn dự phòng
  82.01 _____ Vốn dự phòng được lập theo quy định của pháp luật
  82.02 _____ Vốn dự phòng được lập theo quy định của điều lệ
  83 _ ______ Thặng dư vốn
  83.01 _____ Tăng giá tài sản sau khi đánh giá lại
  83.02 _____ Thu nhập từ việc phát hành cổ phiếu thường
  83.03 _____ Thu nhập từ việc phát hành cổ phiếu ưu đãi
  83.09 _____ Các nguồn khác
  84 _ ______ Lợi nhuận chưa phân phối (lỗ chưa bù)
  84.01 _____ Lợi nhuận cần phân phối
  84.02 _____ Lỗ cần bù
  84.03 _____ Lợi nhuận chưa phân phối đang lưu hành
  84.04 _____ Lợi nhuận chưa phân phối đã sử dụng
  86 _ ______ Kinh phí hỗ trợ
  86.01 _____ Kinh phí nhà nước
  86.02 _____ Kinh phí khác
  90 _ ______ Bán hàng
  90.01 _____ Doanh thu
  90.01.1 _ __ Doanh thu bán hàng không chịu thuế khoán
  90.01.2 _ __ Doanh thu bán hàng chịu thuế khoán
  90.02 _____ Giá thành hàng bán
  90.02.1 _ __ Giá thành hàng bán không chịu thuế khoán
  90.02.2 _ __ Giá thành hàng bán chịu thuế khoán
  90.03 _____ Thuế giá trị gia tăng
  90.04 _____ Thuế tiêu thụ đặc biệt
  90.05 _____ Thuế hải quan xuất khẩu
  90.07 _____ Chi phí bán hàng
  90.07.1 _ __ Chi phí bán hàng theo dạng hoạt động không chịu thuế khoán
  90.07.2 _ __ Chi phí bán hàng theo dạng hoạt động chịu thuế khoán
  90.08 _____ Chi phí quản lý
  90.08.1 _ __ Chi phí quản lý theo dạng hoạt động không chịu thuế khoán
  90.08.2 _ __ Chi phí quản lý theo dạng hoạt động chịu thuế khoán
  90.09 _____ Lãi / lỗ hàng bán
  91 _ ______ Thu nhập và chi phí khác
  91.01 _____ Thu nhập khác
  91.02 _____ Chi phí khác
  91.09 _____ Số dư của thu nhập và chi phí khác
  94 _ ______ Thiếu hụt và mất mát do hư hỏng tài sản
  96 _ ______ Dự phòng cho các chi phí sắp tới
  97 _ ______ Chi phí cho các kỳ tới
  97.01 _____ Chi phí tiền lương cho các kỳ tới
  97.21 _____ Chi phí khác cho các kỳ tới
  98 _ ______ Thu nhập trong các kỳ tới
  98.01 _____ Thu nhập nhận được để tính cho các kỳ tới
  98.02 _____ Tiếp nhận không hoàn lại
  98.03 _____ Thu nhận sắp tới theo các tài sản bị thiếu hụt trong các năm trước đây
  98.04 _____ Chênh lệch giữa số tiền phạt người có lỗi và nguyên giá của tài sản thiếu hụt
  99 _ ______ Lãi và lỗ
  99.01 _____ Lãi và lỗ (không gồm thuế thu nhập doanh nghiệp)
  99.01.1 _ __Lãi và lỗ theo dạng hoạt động không chịu thuế khoán
  99.01.2 _ __Lãi và lỗ theo các hoạt động chịu thuế khoán
  99.02 _____Thuế thu nhập doanh nghiệp
  99.02.1 __ _Chi phí quy ước theo thuế thu nhập doanh nghiệp
  99.02.2 _ __Thu nhập quy ước theo thuế thu nhập doanh nghiệp
  99.02.3 _ __Chênh lệch vĩnh viễn thuế TNDN

  Tài khoản ngoài bảng cần đối kế toán
  001 ______ Tài sản cố định đi thuê
  002 ______ Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ và bảo quản
  003 ______ Nguyên liệu, vật liệu nhận gia công
  003.01 _ __ Nguyên liệu, vật liệu trong kho
  003.02 _ __ Nguyên liệu, vật liệu đã chuyển vào sản xuất
  004 ______ Hàng hóa nhận bán hộ
  004.01 _ __ Hàng hóa trong kho
  004.02 _ __ Hàng hóa gửi bán hộ
  005 ______ Thiết bị máy móc nhận để lắp đặt
  006 ______ Mẫu hóa đơn đặc thù
  007 ______ Xoá nợ phải thu khó đòi và chuyển thành lỗ
  008 ______ Bảo lãnh nhận được
  009 ______ Bảo lãnh phát hành
  010 ______ Hao mòn tài sản cố định
  011 ______ Tài sản cố định đã cho thuê
  TKHQ ____ Kế toán hàng hóa nhập khẩu theo số tờ khai HQ
  HVGT ____ Hiện vật có giá trị đang sử dụng
  HVGT.02 _ Quần áo bảo hộ đang sử dụng
  HVGT.03 _ Công cụ lao động đang sử dụng
  BL _______ Doanh thu bán lẻ
  BL.1 _____ Doanh thu bán lẻ chưa phân bổ (không gồm thuế GTGT)
  BL.2 _____ Thuế GTGT của doanh thu bán lẻ chưa phân bổ
  1. Thang_MADI
   Thang_MADI
   Một số ghi chú:
   Tác giả đã lược bớt một số thuật ngữ để tránh làm rườm rà câu cú, điều này có thể không đúng với một số thuật ngữ được dùng trong...
   Xem Thêm
  2. Thang_MADI
   Thang_MADI
   Hệ thống tài khoản của Nga áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Hệ thống tài khoản được dùng để tiến hành kế toán doanh nghiệp (kế toán... Xem Thêm
  3. Anna Tú Nguyễn
   Anna Tú Nguyễn
   Chị ơi, sao em thấy
   76.АВ _ ___ Thuế GTGT các khoản trả trước
   76.Н ______ Hạch toán thuế GTGT phải nộp ngân sách nhưng hoãn lại
   Có chấm và có chữ...
   Xem Thêm
  4. Viết trả lời
 3. Ceuzid Zos
  Ceuzid Zos 22 Tháng hai 2018 lúc 13:17 tại Pháp luật kinh doanh

  http://foreverhealthy786.com/dream-fit-garcinia/

  As Dream Fit Garcinia has a dream Fit Garcinia background glucose, no insulin is released (responsible for storing fat) and then our metabolism begins to burn fat for energy. A perfect play;) canary seed This property is that Dream Fit Garcinia favors the rapid dissolution of fats that we have accumulated in our body. At Dream Fit Garcinia h
  1. Viết trả lời
 4. *RUBY*
  *RUBY* 12 Tháng năm 2017 tại Thuế TNDN

  Nộp thuế thuê nhà làm VP

  Help me các anh chị ơi!
  Cty em thuê nhà làm VP từ T8/2016 nhưng KT cũ ko đi kê khai nộp thuế nên chi phí thuê nhà vẫn treo để sang năm nay. h e đang làm thủ tục nộp thuế để đưa vào CP, không biết h nộp có bị phạt không ạ. hic. Nhà thuê 12tr/ tháng. Giấy tờ: Sổ bìa đỏ, CMND công chứng và hộ khẩu của chủ nhà+ Hợp đồng thuê nhà. Xin hỏi các anh chị em còn thiếu gì nữa không ạ, và số tiền e phải nộp là bao nhiêu ạ?
  1. duy0912
   duy0912
   Các khoản phải nộp:
   _ Thuế GTGT: 5% theo chi phí thuê nhà
   _ Thuế TNCN: 5% theo chi phí thuê nhà
   _ Thuế môn bài (cái này chủ nhà chịu, nếu họ đã...
   Xem Thêm
  2. *RUBY*
  3. trungkien47a
  4. Viết trả lời
 5. Xin hỏi về cách tính giá thành bán sản phẩm có lời

  Tôi đang có ý định kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu hàng rồi bán lại cho các khách hàng trong nước, nhưng đang gặp khó khăn trong việc tính giá thành sản phẩm, mong các bạn trong cộng đồng Webketoan giải đáp giúp. Câu hỏi của tôi như sau:
  - Giá thiết bị nhà sản xuất báo giá cho thiết bị A tại hãng ở Mỹ là: 1500$
  - Giá cước vận chuyển và phí bảo hiểm về Việt Nam là: 500$
  - Thuế nhập khẩu thiết bị theo qui định hải quan là 0%
  - Chi phí thực hiện hợp đồng là: 100$
  - Chi phí quản lý là: 1000$
  - Thuế VAT cho thiết bị nhập khẩu là 5%
  - Tiền feedback cho khách hàng là 700$
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%
  Các bạn có thể cho tôi biết được làm thế nào để có thể bán thiết bị A trên cho khách hàng để có khả năng lãi là 20%? Ngoài ra, có cách nào để xác định giá vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam theo giá thiết bị một cách gần chính xác khi vận chuyển bằng đường không hoặc đường biển?
  Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn
  Trân trọng
  1. Xem thêm 6 bình luận
  2. TOAN136
   TOAN136
   XIN CHÀO!
   tôi đang có những băn khoăn về cách tính giá thành sản phẩm bán ra thị trường có lợi nhuận.
   sản phẩm tôi nhập với số lượng 5,000 hộp 1...
   Xem Thêm
  3. HO Anh Hue
   HO Anh Hue
   - Giá bán: theo Thị trường từng thời điễm cụ thể. DN có thể bán thấp hoặc cao hơn.
   - Chi phí, giá thành tập hợp theo thực tế phát...
   Xem Thêm
  4. thinhvd
   thinhvd
   Giá sx này chỉ là giá kế hoạch hay là giá sx thực tế. Vì nếu là giá sx thực tế thì nó sẽ biến động theo từng kỳ sản xuất chứ không thể cố định... Xem Thêm
  5. Speedup
   Speedup
   * Giá bán mark up (20%): = 3.800/0.8 = 4.750 USD (đây là công thức tính giá khi nâng nên 20% khác với cách tính cộng thêm 20% giá bán).... Xem Thêm
  6. linhtrang210689
   linhtrang210689
   xin chào mọi người!
   mình đang có ý định thành lập cty thương mại mua bán pallet gỗ, nhưng còn nhiều vẫn đề chưa hiểu mong...
   Xem Thêm
  7. Viết trả lời
 6. thechung
  thechung 30 Tháng mười hai 2013 tại Kế toán doanh nghiệp

  Giải đáp thắc mắc về chênh lệch tỷ giá

  Vấn đề chênh lệch tỷ giá là một vấn đề hết sức quan trọng, mình mở topic này để các bạn nào có vấn đề khó khăn trong quá trình làm việc thì post tại đây.

  Mình sẽ đại diện và cùng anh em trong webketoan giải đáp cho anh em.

  (P/S: Không giải giúp bài tập các bạn đang đi học)

  Trân trọng
  1. Xem thêm 200 bình luận
  2. thuytrang89kt
  3. tieuthu_007
   tieuthu_007
   Liên quan đến tỷ giá cho em xác nhận lại vấn đề này xíu ạ:
   Bên em có 1 khoản vay NN. Khi nhận tiền em đã hạch toán ghi nhận nợ theo tỷ giá...
   Xem Thêm
  4. Hien
   Hien
   Tất nhiên là sai so với TT 200 rồi. Tuy nhiên nếu chênh lệch không trọng yếu thì không sao. Thông tư 53 còn cho phép dùng tỷ giá xấp xỉ mà.
  5. tieuthu_007
   tieuthu_007
   Số tiền cũng không lớn lắm nên em định vẫn giữ nguyên các nghiệp vụ đã phát sinh, còn phát sinh mới phải hạch toán lại tỷ giá theo đúng quy định.... Xem Thêm
  6. zoie11
   zoie11
   không biết có ai còn theo dõi page này không, cho em hỏi với ạ. Đơn vị em nhận đc một mốn viện trợ bằng usd, nhà tài trợ yc chi tiêu trực tiếp từ... Xem Thêm
  7. Viết trả lời
 7. minhhoangnguyen
  minhhoangnguyen 13 Tháng hai 2018 tại Thành viên giúp nhau

  Kế toán thực hành tại Hà Nội - Trung tâm nào dạy tốt

  Chào cả nhà
  Mình đang cần tìm gấp lớp học 1 khóa kế toán nhà hàng thực hành để về làm cho gia đình, đỡ phải thuê người. Mà tìm lớp khó quá. Ai biết chỗ nào dạy tốt chỉ mình với.
  1. thapsangniemtin
   thapsangniemtin
   Bên Đức Hà có dạy rất nhiều loại hình, có cả nhà hàng, xây lắp, hành chính sự nghiệp. mấy khóa này ít trung tâm dạy lắm.
  2. Viết trả lời
 8. Kiet Phan
  Kiet Phan 24 Tháng bảy 2015 tại Thuế TNCN

  Doanh thu tính thuế GTGT, TNCN trong việc thuê nhà

  Công ty em có thuê nhà của một cá nhân để làm văn phòng. Giá thuê 1 tháng ghi trên hợp đồng là 16.000.000VNĐ.

  Công ty em cũng tiến hành lên cơ quan thuế để nộp dùm cũng như lấy hóa đơn luôn. Nếu như theo quy định hiện nay thì Thuế GTGT + Thuế TNCN = 10% x 16.000.000VNĐ.

  Nhưng vừa rồi em lên thuế nộp lại Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian thuê nhà. Thì cán bộ thuế bảo là trong hợp đồng có 1 dòng: "Bên B (là công ty em) chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh liên quan". Nên sẽ ngầm hiểu là bên em chịu luôn các khoản thuế. Và doanh thu tính thuế phải là: 16.000.000/0.9 = 17.777.778VNĐ. Rồi sao đó mới dùng Doanh thu đó nhân cho 10% để ra số thuế phải nộp.

  Em nghiên cứu mãi mà cũng không hiểu cách xác định doanh thu tính thuế này lắm. Cũng chạy đi chạy lại nhiều lần. Dù biết cách giải quyết là xóa dòng đó đi hoặc ghi rõ ra là bên e không chịu thuế. Các anh, chị ai có kinh nghiệm về việc này có thể giải thích cho em được không ạ?
  1. elmchen
   elmchen
   Tức là 16.000.000 cty bạn trả cho cá nhân kia là sau khi trừ các khoản thuế cty phải nộp cho người đó.
   Vậy 16.000.000+ các khoản thuế = Doanh thu...
   Xem Thêm
  2. Kiet Phan
   Kiet Phan
   Cảm ơn bạn nha. Vậy nghĩa là nếu bên mình chịu thuế thì khi xác định doanh thu chịu thuế phải tính ngược lại, để ra con số doanh thu chưa trừ... Xem Thêm
  3. Nam Tín
   Nam Tín
   Cho em hỏi Công ty em đang có trường hợp tương tự nhưng em tính mãi vẫn không ra.
   - Công ty em trả tiền thuê nhà 57.120.000 đ/ tháng chưa có thuế...
   Xem Thêm
  4. Tứ Phong
   Tứ Phong
   Căn cứ thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Doanh thu hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu đã bao gồm thuế GTGT và TNCN.
   Theo topic trên...
   Xem Thêm
  5. trungkien47a
   trungkien47a
   Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Doanh thu hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu đã bao gồm thuế GTGT và TNCN.
  6. Viết trả lời
 9. chuotnung
  chuotnung 21 Tháng hai 2018 lúc 08:17 tại Thành viên giúp nhau

  Gấp! báo giảm lao động sau tết

  Công ty mình có chị nghỉ ngày 14/02 ngay trước tết, BHXH nghỉ. Bây giờ mình báo giảm lao động thì ngoài đóng bảo hiểm y tế mình có cần phải đóng bảo hiểm xã hội không?
  Mong moi người giúp đỡ
  1. Viết trả lời
 10. sinchikiu
  sinchikiu 20 Tháng hai 2018 lúc 11:52 tại Kế toán doanh nghiệp

  Thanh lý TSCĐ nhưng chưa hạch toán giảm tài sản

  Chào Cả Nhà Webketoan,

  Mình bị vướng về khấu hao như sau :
  - Tài sản đã thanh lý nhưng kế toán chưa hạch toán giảm làm giá trị tài sản vẫn còn, vậy bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý. Tài sản đã giảm năm 2015, năm 2017 mới phát hiện.
  - Vẫn trích khấu hao một số tài sản từ năm 2013, 2014...nhưng các tài sản đã hết giá trị khấu hao, mãi 2017 mới phát hiện. Vậy mình sẽ hạch toán như thế nào là phù hợp để diều chỉnh các lỗi sai trên.
  Mong cả nhà cho mình ý kiến chi tiết để mình xử lý nha.
  Cảm ơn cả nha nhé !
  1. Ho Anh Hue10 10
   Ho Anh Hue10 10
   Bạn đặt câu hỏi : (..thanh lý nhưng kế toán chưa hạch toán giảm làm giá trị tài sản vẫn còn. ...Vẫn trích khấu hao một số tài sản... Xem Thêm
  2. Viết trả lời
 11. PhanIT
  PhanIT 19 Tháng một 2018 tại Pháp luật kinh doanh

  Có được từ chối xuất hóa đơn với hàng hóa có giá trị nhỏ

  Em đặt tình huống thế này nhé ạ:
  Em đi vào cửa hàng tạp hóa, đúng lúc bác chủ đang bận rộn với nhiều khách hàng, em hỏi mua cây kẹo cao su giá 2k rồi đòi bác ấy viết cho cái hóa đơn cho công ty em với giá trị 2k đó. Bác ấy nổi khùng lên đuổi em về ko bán cho em nữa. Như vậy bác ấy có làm sai quy định gì không ạ? :(

  Với tình huống như vậy thì quy định hàng hóa có giá trị bao nhiêu trở lên mới bắt buộc phải xuất hóa đơn ạ?
  1. Xem thêm 3 bình luận
  2. TAXACCOUNTING
   TAXACCOUNTING
   Chưa nói lãi bán kẹo được bao nhiêu, mình có 1 tờ hóa đơn lười viết mình trả bạn 2 k cho bạn viết hộ mình tờ hóa đơn đó. Bạn có viết ko?
  3. Kin7
   Kin7
   Đúng là họ phải viết.
   Vấn đề của bạn là đưa cho họ lựa chọn quá đơn giản.
  4. TinNguyen1710
   TinNguyen1710
   Nếu đây là giả sử của bạn để nói lên vấn đề thì đc.
   Nếu là bạn có trường hợp như zậy tức là 2.000 ==> xuất hóa đơn lẻ ( hộ kinh doanh ) . đối với...
   Xem Thêm
  5. sunwear
   sunwear
   HKD không có trữ HD, chỉ có HD bán lẻ thôi.
   Bạn mua 2k , họ phải lên phòng thuế mua HD.
   Đuổi bạn về là đúng rồi, chưa nói phòng thuế sẽ chữi bạn luôn.
  6. Ho Anh Hue10 10
   Ho Anh Hue10 10
   Theo luât : Thì người buôn bán có dăng ký KD : ( Các mặt hàng không được miễm HĐ như Nông, thủy sản ... tự SX .. ) thì đều phải xuất HĐ khi... Xem Thêm
  7. Viết trả lời
 12. DuongLanVi
  DuongLanVi 20 Tháng hai 2018 lúc 14:22 tại Thành viên giúp nhau

  20 câu nói hay giúp bạn lấy lại niềm tin và động lực cuộc sống

  Cuộc sống có quá nhiều bài học chúng ta cần nhớ. Và việc rút kinh nghiệm từ những người đi trước là cách nhanh nhất để chúng ta hạn chế những sai lầm. Tuy nhiên, để thực sự biết trân trọng những giá trị mà cuộc sống đã dành tặng, chúng ta cần phải biết đối mặt với mọi thử thách xảy ra, đừng sợ mắc sai lầm mà hãy nhận ra chúng để sửa chữa. "Chỉ nghe thôi chưa đủ, chúng ta cần phải đi tìm kiếm chúng" (Paulo Coelho).
  20 câu trích dẫn đầy cảm hứng này sẽ giúp bạn có thêm động lực và niềm tin để vượt qua mọi thử thách. Thất bại không phải là từ bỏ. Thất bại chỉ là bạn mỏi chân và dừng lại để nghỉ ngơi mà thôi. Hãy đi và giành lấy những gì bạn muốn.

  1. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.

  [​IMG]
  Thái độ của bạn đối với những gì xảy ra trong cuộc sống sẽ tác động rất lớn tới điều bạn nhận được. Nếu bạn vui, những điều tuyệt vời cũng sẽ đến. Nếu bạn buồn, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nếu bạn gục ngã, nghĩa là bạn chấp nhận đánh mất những gì đã cố gắng.... "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" nên hãy sống tích cực, luôn hướng về phía trước để có thể nhìn thấy cơ hội trong khó khăn và chắc chắn, bạn sẽ chiến thắng.
  2. Hãy tìm kiếm 3 sở thích của bạn: Một cái để kiếm tiền, một cái để bạn phát triển và một cái để sáng tạo

  [​IMG]
  Có quá nhiều thứ trong cuộc đời cần phải làm, mặc dù kỳ thực không phải lúc nào chúng ta cũng muốn làm nó. Chìa khóa nằm ở chỗ, khi bạn làm tất cả mọi việc mà bạn luôn cảm thấy sáng tạo, được phát triển và có thu nhập thì điều đó đồng nghĩa với bạn sẽ gặt hái được sức khỏe, giàu có và hạnh phúc.
  3. Để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể

  [​IMG]
  Bạn sẽ không bao giờ làm được điều mình muốn nếu luôn nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Người chiến thắng là người biết tin vào sức mạnh nội tại của mình, kiểm soát và điều khiển nó hướng tới mục tiêu cần đạt được. Chỉ khi nào bạn tin bạn có thể thì bạn mới có thể khiến người khác tin vào bạn.
  4. Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng

  [​IMG]
  Với một người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, thất bại chỉ là một điểm dừng để họ nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và chuẩn bị cho một sự tiếp tục tuyệt vời hơn. Người luôn biết cố gắng là người không bao giờ nói không với bất kỳ một cơ hội nào cả.
  5. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ

  [​IMG]
  Không một quyết định nào được đưa ra và cơ hội của bạn sẽ mất. Đừng dành quá nhiều thời gian để phân tích liệu rằng bạn có nên hay không nên nắm bắt cơ hội. Thay vào đó, hãy bước ra khỏi "vùng an toàn" và thay đổi chính bạn. Kiểm soát rủi ro, lắng nghe trực giác, dũng cảm và hành động.
  6. Hãy luyện tập như thể bạn chưa bao giờ chiến thắng. Hãy hành động như thể chưa bao giờ bạn thất bại

  [​IMG]
  Bài học này là tất cả về niềm tin và thái độ tích cực trong cuộc sống. Tin vào chính bạn và sống lạc quan là chìa khóa cốt lõi cho thành công và sự mỹ mãn.
  7. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề

  [​IMG]
  Một bước đi nhỏ cũng là một sự cố gắng. Đừng để ai nói rằng bạn sẽ không làm được điều mình muốn chỉ vì hành động quá chậm. Hãy kiên trì, lựa chọn thời điểm và tạo sự đột phá bất ngờ để khiến họ phải tin vào bản lĩnh của bạn.
  8. Bất kỳ ai cố gắng "dìm" bạn xuống thì họ đều thua kém bạn

  [​IMG]
  Bạn đã từng cảm thấy sợ hãi về điều mà người khác nghĩ về bạn? Nếu bạn luôn tìm kiếm ý kiến của người khác trước khi bạn ra quyết định hay hành động thì bạn sẽ không bao giờ là chính mình. Nếu họ là những người có ý đồ xấu, hãy tảng lờ họ bởi vì những lời góp ý không dành cho bạn và không đánh giá đúng năng lực của bạn. Bạn không cần ai "kiểm định", bạn có năng lực.
  Cuộc sống luôn đầy rẫy những người ủng hộ bạn, không quan tâm bạn, hủy hoại bạn, đối đầu với bạn, nhưng mọi chuyện đều ổn. Hãy học hỏi từ mọi thứ và tập trung vào những người ủng hộ bạn.

  9. Cách để bắt đầu đó là dừng việc nói lại và hãy bắt đầu làm

  [​IMG]
  Đừng nói nữa mà hãy hành động đi. Hãy bắt đầu làm ngay những gì bạn đã lên kế hoạch, biến các ý tưởng thành bản vẽ, mô hình, phác thảo chúng trên giấy và bắt đầu tạo ra sản phẩm trong thực tại. Đừng bao giờ chờ đợi cái gọi là thời điểm hoàn hảo.
  10. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận điều người khác nói với bạn về một ai đó. Đấy chính là cách mà họ sẽ nói với ai đó về bạn

  [​IMG]
  Hãy tinh tế và lựa chọn những người thích hợp để làm bạn. Đừng tin vào những lời nịnh nọt hay phán xét nếu ai đó nói với bạn vì đó cũng là thứ mà họ sẽ nói về bạn nếu gặp một người khác. Kiểm soát "cái tôi" và minh mẫn khi lắng nghe mọi ý kiến.
  11. Giữ đôi mắt của bạn hướng lên bầu trời và đôi chân trên mặt đất

  [​IMG]
  Luôn nhìn về phía trước và giữ cho đôi chân luôn vững bước trên con đường. Chỉ cần bạn biết nơi mình muốn đến, chắc chắn bạn sẽ đến được đó. Hãy tin tưởng như vậy.
  12. Có hai điều cần nhớ trong cuộc sống: Hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn khi bạn một mình và hãy cẩn trọng với lời nói khi ở chốn đông người

  [​IMG]
  Đừng để những suy nghĩ tiêu cực lấn át bạn khi bạn cô đơn vì nó không đưa bạn đến đâu cả. Ngược lại, nó còn là "liều thuốc độc" nếu chúng xuất hiện trong lời nói của bạn, làm ảnh hưởng tới người khác và mối quan hệ lâu dài của bạn. Thế nên, hãy cẩn trọng trong lời nói và suy nghĩ.
  13. Hãy không ngừng học hỏi. Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng thì thực sự là bạn đã ở nhầm chỗ

  [​IMG]
  Hãy luôn là một học sinh, chứ đừng là một người biết mọi thứ. Bạn sẽ học hỏi được rất nhiều nếu bạn trải qua khó khăn, chứ không phải bằng một con đường "màu hồng" nào khác. Khao khát kiến thức, khao khát khám phá là chìa khóa cho sự trưởng thành của bạn.
  14. Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp mất bạn

  [​IMG]
  Trong tình yêu, mọi cảm xúc đều có thể xảy đến và đây có lẽ là bài học đắt giá nhất. Với nhiều người, để nhận ra "luôn là chính mình" phải mất một thời gian khá dài sau khi yêu và chia tay một ai đó. Hãy chấp nhận và biết rằng sẽ có những thời điểm bạn nhận ra đối phương không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ. Đừng vội đánh mất mình để cầu xin một ai đó khi họ không còn quan tâm tới bạn nữa.
  15. Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân

  [​IMG]
  Mọi thứ bạn muốn đều đòi hỏi thời gian, sự hy sinh và nỗ lực không ngừng. Đừng bao giờ xem thường bất cứ một công việc hay nhiệm vụ nào cả vì chúng chính là nền tảng để bạn tạo nên sự bứt phát. Hãy sử dụng thời gian làm thước đo cho sự cố gắng của bạn và sử dụng năng lực của bản thân làm đòn bẩy để bước đến những nấc thang cao hơn trong cuộc đời. Chăm chỉ, tập trung, kiên nhẫn và biết chờ đợi.
  16. Hãy dừng để ý tới những khó khăn của bạn mà hãy biết ơn những gì bạn có

  [​IMG]
  Dũng cảm đối mặt với mọi thứ đồng nghĩa với việc bạn sẽ tạo ra những căng thẳng không đáng có. Hãy tập luyện sự biết ơn nguồn năng lượng mà bạn may mắn có được để vượt qua khó khăn đó.
  17. Không chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại

  [​IMG]
  Mục tiêu thôi chưa đủ, bạn còn phải có một kế hoạch rõ ràng để đạt được chúng, dự trù thất bại, rủi ro, những tổn thất dự đoán và làm thế nào để ngăn chặn rủi ro này.
  18. Bạn muốn biết bạn là ai? Đừng hỏi nữa. Hãy hành động! Hành động sẽ định nghĩa con người bạn

  [​IMG]
  Chỉ có hành động mới giúp bạn biết được mình muốn gì, thích làm gì, giỏi về cái gì và cần phát triển như thế nào. Thế nên, đừng nghĩ nữa và đừng nói nhiều nữa. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy con người thực của mình trừ khi bắt tay vào hành động
  19. Trong khi bạn nhìn họ như những gã "điên" thì chúng tôi nhìn họ như những thiên tài. Bởi vì chỉ có những người điên đến mức nghĩ là có thể thay đổi thế giới thì mới là những người làm được

  [​IMG]
  Hoài bão lớn, nghĩ lớn, dũng cảm và tin vào chính bạn. Luôn bên cạnh những người ủng hộ bạn, khuyến khích bạn và tin bạn – đừng lo lắng về những ai sẽ hủy hoại bạn. Dám thất bại và học từ sai lầm. Chấp nhận rằng mọi thành công đều phải trả giả và tạo ra sự khác biệt, bạn sẽ là nhà vô địch!.
  20. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ

  [​IMG]

  Không có một nhà khoa học nào không thất bại vài lần, thậm chí hàng chục, hàng trăm lần (Thomas Edison thất bại đến 10.000 lần) trước khi tìm ra những phát minh vĩ đại. Không có bất kỳ một doanh nhân, một người thành đạt, một tỷ phú nào đã giàu có chỉ sau một đêm. Không có một ai bỗng chốc trở thành tổng thống mà không phải qua quá trình học tập, rèn luyện, tranh đấu cả về quan điểm và trí tuệ cùng với những người khác.... Thế nên, nếu bạn thất bại thì cũng đừng bao giờ từ bỏ vì chỉ lúc đó, bạn mới tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và những bài học xương máu cho chính mình. Hãy đứng lên bằng ý chí, niềm tin, nghị lực của một chiến binh và nói có với mọi cơ hội phía trước, cho dù đó chỉ là một tia hy vọng rất nhỏ.
  1. Viết trả lời
 13. Kế toán, nhân sự cần chuẩn bị gì cho năm 2018?

  Còn khá nhiều ngày nữa mới đến 2018, tuy nhiên những quy định có lộ trình áp dụng từ 2018 sẽ phải chuẩn bị ngay từ hôm nay

  [​IMG]


  1. Bảo hiểm TNLĐ - tính đóng cho cả HĐLD dưới 3 tháng


  Phí bảo hiểm tai nạn lao động là khoản phí dành riêng cho doanh nghiệp, người lao động được miễn đóng.
  Mức đóng là 1% quỹ tiền lương đóng BHXH, từ 1/6/2017 được giảm còn 0,5%
  Đối tượng đóng là người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, từ 2018, đối tượng này mở rộng cho cả những HĐLĐ từ... 1 tháng trở lên.
  (Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017)

  Để hiểu rõ hơn có thể xem thêm hướng dẫn: http://www.webketoan.vn/huong-dan-ve-bhxh-bhyt-bh-tnld-bnn-theo-quyet-dinh-moi-qd-595qd-bhxh.html

  2. BHXH - tính đóng cho cả khoản bổ sung khác

  Sau khi "Phụ cấp lương" đã phải tính đóng BHXH từ năm 2016, các "Khoản bổ sung khác" tiếp tục đưa vào tính đóng BHXH từ năm 2018 theo đúng lộ trình đã vạch ra từ trước tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP
  Theo Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, tiền lương của một hợp đồng lao động sẽ bao gồm:

  1. Mức lương
  2. Phụ cấp lương
  3. Các khoản bổ sung khác

  Theo giải thích tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH thì các khoản bổ sung khác được hiểu là:

  1. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

  2. Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

  Tuy nhiên, các khoản sau đây nếu được ghi ở mục Riêng của hợp đồng lao động thì không bắt buộc phải đóng BHXH:

  • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;
  • Tiền ăn giữa ca;
  • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
  • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động,
  • Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác

  (Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015)

  3. Lao động nước ngoài - phải đóng BHXH và BH TNLĐ-BNN

  Kể từ 1/1/2018, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cũng sẽ phải đóng BHXH và BH TNLĐ-BNN tương tự như lao động Việt Nam.

  Đối tượng phải đóng bảo hiểm bao gồm cả những người làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề/ giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  Riêng người nước ngoài ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên còn phải đóng thêm BHYT.
  (Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017)

  4. Xe ô tô - loại 8-9 chỗ ngồi sẽ phải dán nhãn năng lượng

  Xe ô tô loại từ 7 chỗ trở xuống đã thuộc diện phải dán nhãn năng lượng từ tháng 11/2011 theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg.
  Về sau, Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg mở rộng việc dán nhãn năng lượng cho các loại xe dưới 10 chỗ ngồi, lộ trình áp dụng từ 2018.

  (Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9/3/2017)

  5. Xuất nhập khẩu - Thay mới Danh mục hàng hóa XNK

  Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành tại Thông tư số 103/2015/TT-BTC (áp dụng từ năm 2015) sẽ hết hiệu lực từ 1/1/2018, thay vào đó, bắt đầu áp dụng Danh mục mới ban hành tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC

  Về nguyên tắc, Danh mục hàng hóa XNK mới cũng bao gồm 02 phụ lục:

  1. Phụ lục I - Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.
  2. Phụ lục II - Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.
  (Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017)

  Tham khảo thêm:

  Xe ô tô - ngồi băng sau vẫn phải thắt dây an toàn

  Người ngồi băng sau xe ô tô nên và bắt buộc cài dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn)
  nếu không muốn bị thổi phạt từ năm 2018, mức phạt 150.000 đ theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ).
  (Khoản 7 Điều 80 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016)
  Nguồn: Luật Việt Nam
  1. Xem thêm 39 bình luận
  2. zungcoca
   zungcoca
   Nghe sặc mùi xã hội đen cơ đấy ...
  3. cheung
   cheung
   mọi người cho e hỏi chút ạ
   công ty e thuộc ngành xây dựng, cần tuyển thời vụ ngắn hạn dưới 1 tháng
   em làm HĐ thời vụ dưới 1 tháng thì như vậy k...
   Xem Thêm
  4. Fuji Mountain
   Fuji Mountain
   được nhưng ko quá 2 lần ký hdong thời vụ 1 năm (áp dụng trên 1 đối tượng). còn nếu ký với 1 đối tượng khác thì hổng sao.
  5. dungeco
   dungeco
   Huhu càng ngày càng lắm Văn Ban phức tạp
  6. nlquang
   nlquang
   Hướng dẫn trên chưa chính xác.

   Pháp luật lao động chỉ hạn chế số lần ký hợp đồng lao động (có thời hạn, thời vụ) liên tiếp là 2 lần, nếu các hợp...
   Xem Thêm
  7. Viết trả lời
 14. hai2hai
  hai2hai 16 Tháng mười hai 2015 tại Tuyển dụng và tìm việc kế toán

  Bật mí 5 lợi ích bạn có được từ công việc KINH DOANH PHẦN MỀM BÁN HÀNG

  Tỷ phú Jack-Ma (chủ của trang thương mại điện tử nổi tiếng alibaba.com) từng nói: Trước 20 tuổi, bạn cần học tập thật tốt, trước 30 tuổi nên theo một người sếp giỏi hơn là một công ty lớn.... Tuổi trẻ bạn cần tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thật nhiều để có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, phát triển sự nghiệp một cách bền vững. Có rất nhiều công việc bạn có thể theo đuổi sau khi ra trường. Một trong những công việc đó là nghề kinh doanh. Trở thành một nhân viên kinh doanh, bạn có thể có được 5 lợi ích sau đây:

  [​IMG]

  1. Phát triển 4 kỹ năng cơ bản: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Do thường xuyên phải nói chuyện, tư vấn, giới thiệu, chia sẻ kiến thức cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ nên bạn có một môi trường và những cơ hội thực tế để phát triển toàn diện 4 kỹ năng cơ bản nhưng rất quan trọng nói trên.

  2. Kìm chế được tính TRƯƠNG PHI của mình: Do đặc thù công việc chăm sóc, tiếp cận với khách hàng là “luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu”, nói cho đơn giản là công việc của bạn là CHIA SẺ việc HIỂU cứ để khách hàng lo, nên đôi khi điều đó khiến bạn phát ĐIÊN (được phép điên nhưng nhớ tắt điện thoại trước nhé :D)

  3. Trở thành BÁC SỸ TÂM LÝ: Do thường xuyên phải giao tiếp (qua 4 kỹ năng ở trên) với rất nhiều khách hàng, phải thấu hiểu tâm lý khách hàng nên việc "ĐỌC VỊ BẤT KỲ AI" trở thành năng lực "siêu phàm" của bạn. Bạn có thể "đọc vị" những người ko nói thật hoặc biết ai là người chân thành, hoặc đơn giản chỉ qua 1 câu chào trên điện thoại bạn đã có cảm nhận họ đang ở đâu, có bận hay rảnh, v.v....

  4. Linh hoạt trong cách ứng xử: Hằng ngày bạn phải nói chuyện với hằng trăm người, và hiển nhiên là mỗi người mỗi khác. Sẽ có rất nhiều câu hỏi mà bạn không biết câu trả lời buộc bạn phải xử lý, lâu dần bạn nâng cấp điều đó và biến nó thành PHẢN XẠ tự nhiên của mình.

  5. Trở thành CHUYÊN GIA trong lĩnh vực kinh doanh: Để có thể trở thành nhà tư vấn bán hàng ở lĩnh vực bán lẻ, bạn sẽ được trang bị rất nhiều kiến thức như kiến thức về kinh doanh ở mọi mô hình bán lẻ, mọi ngành nghề bán lẻ; kiến thức về công nghệ thông tin, về phần mềm, phần cứng, thiết bị; kiến thức và kỹ năng về kinh doanh bán hàng; kiến thức về nghiệp vụ kế toán, bán lẻ, V.V...

  Bạn có muốn có được 5 lợi ích nói trên không?

  Hiện tại, Công ty Cổ phần VNUNI đang cần TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM BÁN HÀNG (Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc đi làm dưới 1 năm, KHÔNG CẦN CÓ KINH NGHIỆM).

  Nếu bạn quan tâm tới vị trí này, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về công việc, đãi ngộ của công ty.

  - Hồ sơ: CV cá nhân
  - CV gửi về info@vnuni.net | ĐT: 04-2242 5829
  - Địa chỉ: Công ty Cổ phần VNUNI, Tầng 3 - Số 6 Trần Đăng Ninh kéo dài, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội (Đối diện cổng Công viên Cầu Giấy)
  - Chi tiết: http://vnuni.vn/tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-trien-khai-phan-mem/

  Tham khảo: Sales là một nghề đẳng cấp và sáng tạo
  1. nlquang thích bài này.
  2. lynguyen90
   lynguyen90
   Hay quá! thanks chủ thớt!
  3. nlquang
   nlquang
   Bài viết bổ ích. Cảm ơn bạn hai2hai !!!
   ------------------------

   Doanh nghiệp tại phố Bạch Mai, Hà Nội nhận thực tập sinh kế toán để hỗ trợ công...
   Xem Thêm
  4. Viết trả lời
 15. Tuyển gấp kế toán tổng hợp đi làm ngay trước tết

  Mô tả công việc:
  - Nhận đơn hàng, liên hệ nhà cung cấp, làm phiếu xuất hàng.
  - Lập các hóa đơn, phiếu thu, chi
  - Giao dịch ngân hàng.
  - Theo dõi công nợ.
  - Soạn thảo hợp đồng kinh tế, các giấy tờ liên quan tới hợp đồng, thanh lý hợp đồng.
  - Hỗ trợ kinh doanh, dự án. Làm hồ sơ thầu, báo giá và các giấy tờ liên quan.
  Làm báo cáo thuế hàng quý, hỗ trợ BCTC
  Yêu Cầu:
  - 2 Năm kinh nghiệm
  - Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, word, excel.
  - Có năng lực nghiệm vụ kế toán.
  - Có khă năng tổ chức, sắp xếp tốt công việc.
  - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
  - Làm việc nhón và độc lập tốt.
  * Độ tuổi không quá 30.
  Chế độ:
  - Lương từ 4-6tr + Thưởng dự án + % doanh số bán hàng của phòng kinh doanh.
  - Đc tham gia BHXH, chế độ phúc lợi tốt.
  - Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
  - Ngày nghỉ và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
  - Thưởng tết dương, tết âm, 30/4-01/5. 2/9.
  Chi tiết liên hệ: 0963632699. Làm việc tại khu đô thị Đại Kim, Hà Nội
  1. vigreen
   vigreen
   TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN TOÀN QUỐC.... Xem Thêm
  2. nlquang
   nlquang
   Doanh nghiệp tại phố Bạch Mai, Hà Nội nhận thực tập sinh kế toán để hỗ trợ công tác hồ sơ quyết toán thuế.
   - Vị trí: thực tập sinh
   - Số lượng: 1
   -...
   Xem Thêm
  3. Viết trả lời