06/gtgt

  1. QCHUYHOANG

    nộp chậm mẫu 06/gtgt - Phải hủy hóa đơn cũ

    Chào cả nhà. Bên tôi nộp chậm mẫu 06 năm 2017. Đến tháng 5 kiến nghị lên VPCP và tổng cục thuế đã đồng ý cho sử dụng tiếp mẫu 06 cho năm 2017. Sau đó về CCT huyện và họ chấp nhận cho mình dùng pp khấu trừ từ năm 2017. Do sơ xuất nên mình không hỏi hóa đơn cũ có dùng được không? Đến tháng 9 kiểm...