515

  1. N

    Tài khoản 515, định khoản sao cho đúng?

    Chào các anh chị trong diễn đàn, em có 1 nghiệp vụ sau đây, và đang phân vân định khoản thế nào mới đúng, mong các anh chị góp ý cho em với: Nghiệp vụ : Ngày 25/01/2017, thu tiền lãi gửi tháng 01/2017 giấy báo trả lãi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương với số tiền 22.560 đồng, kế toán ghi tăng...