755

  1. K

    Hỏi về chương trình 755

    Bác nào bên hành chính sự nghiệp gỡ rối cho em với ạ. Em mới vào làm bên Phòng dân tộc huyện được 1 tuần mà gặp ngay vấn đề rồi Đầu năm ngân sách huyện cấp về 80.000 (Đối ứng đề án 755), ghi vào nguồn 12, mã ngành 463 Năm trước chuyển sang 2.000, ghi nguồn 49, mã ngành 014 Bây giờ thực chi là...