acca acv auditcarevietnam fia ifrs thuyacca

  1. ACV

    TIẾNG ANH CỦA BẠN CÓ ĐỦ CHUẨN ĐỂ HỌC ACCA?

    Một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định mức độ hiệu quả và thành công của người học trên con đường chinh phục các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CertIFR, FIA,...chính là trình độ đọc hiểu tiếng anh của người học. Có không ít học viên tuy rất quyết tâm với mục tiêu chinh...
  2. IFRS-ACCA

    Vì sao doanh nghiệp quan tâm đến khóa học Chuẩn mực Kế toán Quốc tế CertIFR của ACV?

    Ngày 16/03/2020, Bộ trưởng Bộ tài chính ký Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam” hướng tới áp dụng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới theo hướng IFRS từ sau năm 2025. IFRS cũng là xu hướng của doanh...