accountant

  1. David Mark

    Need help for Punishment of Late Tax Report. Urgent

    Dear Legal Community of Vietnam and accountants, Today everyone have a good chance to take some Profit for smart and Useful Advice. So, who know how to solve next trouble - will get some tips as Reward for Best Legal Representantive of VIETNAM: - 100% VN Company (HCM city) established in...
  2. P

    [HCM – Phu Nhuan] - Agency Spring Việt Nam tuyển dụng Kế Toán:

    [HCM – Phu Nhuan] - Agency Spring Việt Nam tuyển dụng Kế Toán: Địa chỉ: 60A, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, TPHCM Mô tả: - Kiểm tra, làm báo cáo hàng tuần và hàng tháng, các báo cáo của JYSK. - Xem xét các điều khoản thanh toán - Quản lý quỹ tiền mặt và theo dõi các khoản chi phí hoàn...