#andinhthue #chenhlechgia

  1. Duyenftu

    Xuất hóa đơn 1 mặt hàng nhưng nhiều giá khác nhau?

    Anh/ Chị giúp em tư vấn trường hợp này nhé ạ. Công ty em bán Rượu vang nhập khẩu, có trường hợp 1 mã hàng vẫn xuất giá 50.000đ nhưng có thời điểm phải viết giá lên tới 200.000đ. Trường hợp này em nghe trên diễn đàn cũng có nhiều anh chị chia sẻ là giá do sự thỏa thuận giữa người bán và người...