anh

  1. Trần Thị Diễm Chi

    xác định dòng tiền dự án quyết định đầu tư và tính điểm hòa vốn

    Xác định dòng tiền dự án, quyết định đầu tư và tính điểm hòa vốn Bài 1 (4 điểm): Bạn phải phân tích một sản phẩm mới tiềm năng – hợp chất phủ mà phòng R&D của công ty đã phát triển để sử dụng cho ngành công nghiệp xây dựng dân dụng. Giám đốc Marketing cho rằng có thể bán 115.000 ống một năm với...