asean cpa

  1. Webketoan Hub

    Quyết định số 1529/QĐ-BTC về Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN 2021-09-06

    Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 9/8/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN
  2. Webketoan Hub

    Quy chế công nhận kế toán viên chuyên nghiệp đạt chuẩn ASEAN

    Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 9/8/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN Quy chế này được xây dựng dựa trên các cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (ký kết vào năm...