augges 8e

  1. D

    Không kết chuyển dữ liệu sang năm 2018 trong pm Augges8E được

    Chào các bạn, Doanh nghiệp mình mới mở nên hiện đang dùng phần mềm miễn phí của Augges, phiên bản 8E Nhưng hiện tại mình cần kết chuyển dữ liệu sang năm 2018 để sử dụng mà cứ bị treo, không biết nguyên nhân do gì. Nó hiện bảng "đang chuyển dữ liệu" và cứ treo ở đó, mình để qua đêm mà vẫn chưa...