bán hàng thu ngoại tệ

  1. L

    Hỏi về bán hàng thu ngoại tệ

    Có tiền bối nào có kinh nghiệm cho mình hỏi việc này với. Căn cứ vào quy định khoản 12 điều 4 thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 về hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam quy định: "12. Người cư trú là doanh nghiệp chế xuất thực hiện...