Mỗi tuần một chuyên đề

bảng tính lương cho công trình xây dựng

  1. B

    Lập file excel Chấm công và Tính lương cho nhiều Công trình cùng lúc.

    Em chào các anh chị trong diễn đàn! Em đang cần lập bảng excel để chấm công hàng ngày và quản lý lương tháng cho một đội thi công lắp đặt thang máy tổng số người khoảng 15 người. Em cũng đã tham khảo nhiều công thức excel trên mạng nhưng vẫn chưa tìm ra được cách nào để Lập bảng chấm công...