Mỗi tuần một chuyên đề

banhang khachhangcanhan xuathoadon

  1. K

    Khách hàng cá nhân nộp tiền vào tài khoản công ty

    Dear các anh/ chị Anh / chị cho em hỏi về vấn đề này ạ: Công ty em bán hàng cho khách hàng cá nhân, tổng đơn hàng là 36 triệu, khách thanh toán 2 lần bằng nộp tiền vào tài khoản công ty, mỗi lần nộp tiền là 1 người khác nhau nhưng cùng một nội dung: " Thanh toán tiền mua 05 bộ máy lạnh" . Bây...