báo cáo kiểm toán tài chính

  1. N

    Có phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê

    Các bạn cho mình hỏi như sau: - Có cần phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê hay không, mình chưa nhận được thông báo gì từ cơ quan thống kê cả. - In các biểu mẫu của báo cáo tài chính ở đâu: bản đã có chữ ký số của công ty, bản in trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai, hay in trên...