Mỗi tuần một chuyên đề

báo cáo tài chính bị sai

  1. T

    Các thủ tục cần thực hiện khi BCTC năm trước bị sai

    Chào mọi người, Công ty em năm 2015 làm BCTC bị sai phần vốn chủ sở hữu. Năm nay mới điều chỉnh lại cho đúng và đã làm lại BCTC năm 2015. Mong mọi người hướng dẫn giúp em các thủ tục cần thực hiện để nộp lại BCTC năm 2015 với ạ. Em cám ơn.