báo cáo tài chính cuối năm

  1. A

    LẬP BCTC CHO CTY CHƯA CÓ DOANH THU

    Mọi người ơi, cho mình hỏi, cty thành lập 1/2 năm 2016 đến nay chưa phát sinh doanh thu, chỉ có nộp thuế môn bài, không phát sinh chi phí khác(lương). Vậy mình có cần kê khai đầy đủ Quyết toán thuế TNDN, TNCN và BCTC năm không? Urgent, plz help