bao cao thue ngoai gio

  1. B

    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo thuế ngoài giờ, báo cáo thuế tại nhà, báo cáo thuế tận nơi

    NHẬN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM 1.Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, đặt in hóa đơn... 2.Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu. 3.Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra 4.Lập báo...
  2. B

    Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo thuế ngoài giờ, báo cáo thuế tại nhà, báo cáo thuế tphcm

    NHẬN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM 1.Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, đặt in hóa đơn... 2.Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu. 3.Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra 4.Lập báo...