bao cao thue

  1. Phần mềm SIS

    Các loại báo cáo thuế nào phải nộp năm 2022

    Nghiệp vụ báo cáo thuế là nghiệp vụ kế toán xảy ra thường xuyên và định kỳ ở mỗi doanh nghiệp. Đây là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật cần phải tuân theo khi cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh. Cùng tìm hiểu xem các loại báo cáo thuế nào phải nộp trong năm 2022 và thời hạn nộp...