báo cáo tình hình sử dụng lao động online

  1. Thủy BB

    Hướng dẫn nộp Khai trình LĐ, Thang bảng lương,... online

    Dear mọi người, Hiện nay TP. HCM đã triển khai nộp hồ sơ về các thủ tục liên quan đến lao động qua điện tử. Để tiện cho mọi người làm thủ tục vừa nhanh và không mất thời gian đi lại. Thủy share mọi người trang này để làm cho tiện nhé. Các thủ tục làm được trên này rất nhiều, nhưng tạm thời...