báo giảm

  1. H

    Báo giảm lại do trùng đóng BHXH tại nơi khác

    Các anh chị giúp em trường hợp này với, Bên em có người lao động nghỉ từ 16/11 nên đến đầu tháng 12 em báo giảm bắt đầu từ tháng 12. Tuy nhiên sau khi báo giảm trên EFY (chưa có kết quả) thì em nhận được thông tin chị ý đã báo tăng BHXH tại cơ quan mới từ tháng 11. Vậy giờ em phải làm sao ạ? Em...