bảo hiểm sức khỏe

  1. HaiTam

    TCCN Bảo hiểm sức khỏe là gì ?

    Bảo hiểm sức khỏe là gì? Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sức khỏe được coi là chỗ dựa tài...