bao hiem thai san

  1. L

    Báo sai ngày đi làm thai sản

    Các bác cho em hỏi. cty em có chị nghỉ thai sản từ 01/08. Đáng ra là phải báo từ 08/2018 đến 02/2019 nhưng em lại báo giảm thai sản từ 08/2018 đến 08/2018. như vậy có sao không ạ?
  2. H

    Xử lý các trường hợp chậm báo BHXH

    Hiện nay em mới làm nhân sự nên có vài trường hợp em chẳng biết xử lý ra sao các anh chị giúp em với. Cty em tham gia BHXH ở Cầu Giấy 1. Trường hợp thai sản từ tháng 5 2015 ns cũ quên không báo giảm đến nay vẫn chưa đc giải quyết 2. Người lao động nghỉ thai sản đến tháng 7/2016 hết nghỉ đi...