bảo hiểm điện tử

  1. L

    Bảo hiểm xã hội

    mọi người giúp em với ạ đầu tháng 07 em báo tăng bhxh cho 2 người từ tháng 07/2017 mà em báo nhầm trên D02 - TS tăng từ tháng 06/2017 bây giờ bhxh thu bổ sung cho tháng 06. em phái làm sao để báo giảm cho tháng 6 bắt đầu tăng từ tháng 07/2016 để không phải đòng tiền chi tháng 06 ạ
  2. miameomeo12

    Trả lời những thắc mắc về BHXH trực tuyến

    Hi cả nhà! Mình có biết thông tin của fanpage Bảo hiểm xã hội điện tử có chương trình livestream ( trả lời trực tuyến) trên facebook vào thứ 6 hàng tuần. Nếu các bạn có thắc mắc về bảo hiểm ( nghiệp vụ, cách sử dụng phần mềm, hồ sơ, giấy tờ biểu mẫu, các thủ tục...) đều có thể theo dõi để đặt...