bc tình hình sử dụng hóa đơn

  1. N

    báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

    Chào cả nhà, phiền mọi người hướng dẫn mình cách xử lý kê khai số hóa đơn bị xóa bỏ. Quý 4 vừa rồi công ty mình bị xóa bỏ hơn 200 số hóa đơn, nhưng chỉ kê khai trên phần mềm được 172 số, những số còn lại không ghi thêm vào được nữa. Vậy mình phải làm sao để có thể kê khai hết hơn 200 số hóa đơn...