Mỗi tuần một chuyên đề

bcc

  1. C

    Kế toán hợp đồng liên kết BCC

    Tôi đang làm kế toán cho công ty chuyên đầu tư thiết bị y tế cho Bệnh viện theo hình thức đầu tư chia doanh thu. Tôi xin hỏi có Anh Chị nào làm cùng lĩnh vực này hoặc am hiểu về mảng này xin chỉ giúp ạ. Xin cảm ơn.