Mỗi tuần một chuyên đề

big4 kiểm toán

  1. ACV

    CHUẨN BỊ CHO TUYỂN DỤNG BIG4

    CHUẨN BỊ CHO TUYỂN DỤNG BIG4 Dù bạn đang là sinh viên năm 3 hay năm cuối, việc trang bị cho mình những kiến thức về kế toán tài chính, thuế, kiểm toán và kỹ năng Excel ứng dụng trong kế-kiểm vẫn luôn là điều cấp thiết. Với sinh viên năm ba, bạn cần chuẩn bị cho mình những kiến thức nghề nghiệp...