cổ tức

  1. P

    Tiền cổ đông quản lý

    Chào các Anh/Chị trong diễn đàn. Em có một vấn đề cần Anh/Chị giúp đỡ. Sếp em có mail hạch toán chia cổ tức cho 2 cổ đồng trong công ty (giai đoạn từ T7/2015 - T7/2017) mỗi người 30triệu. Nhưng lại chỉ định là chi bằng tiền mặt chứ không chi qua ngân hàng. Anh/chị cho em hỏi sếp bảo em làm vậy...