cá nhân kinh doanh;

  1. Yêu đời_Yêu người

    Cá nhân kinh doanh trên facebook có phải khai thuế, nộp thuế không?

    Cá nhân kinh doanh trên facebook, hay các trang mạng xã hội khác không phải lúc nào cũng khai thuế, nộp lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Việc khai thuế không phải luôn bắt buộc, tuy nhiên, trước tiên đây được xem là cơ sở xác định mức lệ phí môn bài nộp vào ngân sách...