các bước kê khai thuế

  1. Q

    Quy trình kê khai thuế quý III năm 2017

    Chào các anh, chị của webketoan. Em một câu hỏi vê kế toán mong các anh chị nào biết hỗ trợ giúp em. hiện tại công ty em trong thời kì kê khai thuế để báo cáo thuế quý III, như em không biết quy trình nó như thế nào. Và hóa đơn đầu ra, đầu vào có cần phải scan lại để gửi cho bên đơn vị kê khai...