cách viết hoá đơn gtgt hàng khuyến mãi

  1. Q

    Cách viết hoá đơn GTGT hàng khuyến mãi

    a/c nào có mẫu không ạ? cho e xin với ;((