ccdc

  1. Hồng Bin

    Phân bổ CCDC - chi phí sản xuất chung trong xây lắp

    Chào cả nhà! Mọi người chỉ giáo giùm em vấn đề phân bổ CCDC tính vào chi phí Sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp. Trong năm công ty bên em thi công lắp đặt 5 công trình theo từng thời điểm khác nhau Đầu năm bên em nhập CCDC tổng giá trị 55tr (máy khoan, hàn, cắt...) Em phân bổ số CCDC này...