chị có ai biết chỉ cho em với ah

  1. Thùy Trang 311

    Ai cao tay chỉ giúp mình với huhu vò đầu bứt tóc mãi vẫn không biết làm tròn thuế GTGT

    Mình đang làm phụ lục hợp đồng với con số 170,000,000 đã bao gồm VAT cho 10 tháng, 1 tháng sẽ là 17,000,000, nhưng khi tính lại thuế VAT ngược cho con số này thì nó là 15,454,545 trong bảng, mình dùng con số này nhân cho 10 tháng tổng là 154,545,450 thêm 10% VAT 15,454,545 thì số tiền sẽ là...
  2. Trần Thị Diễm Chi

    xác định dòng tiền dự án quyết định đầu tư và tính điểm hòa vốn

    Xác định dòng tiền dự án, quyết định đầu tư và tính điểm hòa vốn Bài 1 (4 điểm): Bạn phải phân tích một sản phẩm mới tiềm năng – hợp chất phủ mà phòng R&D của công ty đã phát triển để sử dụng cho ngành công nghiệp xây dựng dân dụng. Giám đốc Marketing cho rằng có thể bán 115.000 ống một năm với...