chế độ kế toán

  1. uyenhnpfast

    Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất

    Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính. Xem thêm về chế độ - quy định kế toán tại: https://goo.gl/S3Irg7