chữ ký số vnpt

  1. VNPT-BHXH

    VNPT 3 năm 1.550.000đ, duy nhất và a.dung tới 16h 30/11/2017

    Chương trình khuyến mãi Black Friday: Đối tượng: Chỉ áp dụng cho đại lý/CTV mới. Khu vực áp dụng: HCM Thời gian áp dụng: Từ 28/11/2017 đến 16h ngày 30/11/2017. Nội dung chương trình: Chữ ký số VNPT gói Mua mới 3 năm: Giá trên hóa đơn: 2.993.000đ, thực thu 1.550.000đ. Mẫu hóa đơn VNPT...