chữ ký sống

  1. N

    chữ ký sống hóa đơn gtgt

    chào mọi người!! Bên công ty mình có xuất hóa đơn mà phần chữ ký người mua hàng thì lỡ ký liên để in qua liên 2 3 Vấn đề thứ nhất: Ký như v thì có sao ko?? Hay bắt buộc chữ ký sống của từng liên Vấn đề thứ hai: như trường hợp mình v thì chữ ký người mua hàng ký từng liên hay ký liên 1 để in...