chailease

  1. thuminhminh21

    TSCĐ thuê tài chính

    Các anh chị ơi có anh chị nào có công ty thuê tài chính của Chailease giúp em với ạ: Công ty em năm 2019 có mua từ TQ 1 bộ máy móc thiết bị, năm 2020 các bộ phận của máy đó mới dc nhập khẩu về hết (1). Sau đó bên em xuất hóa đơn cho Chailease với giá trị bằng với giá nhập bộ máy là...
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video