chèn thêm số 0 trong excel

  1. N

    Chia sẻ: 4 cách chèn thêm số 0 trong Excel

    Khi chúng ta gõ một dãy số vào Excel mà bắt đầu bằng số 0 thì sẽ biến mất và sẽ chỉ hiện phần đằng sau số 0. Để hiển thị số 0 ở đằng trước dãy số trong Excel 2010, 2007, 2013, DTC chia sẻ 4 cách tự động thêm số 0 trong excel vô cùng đơn giản. Cách 1: Nhập dấu nháy đơn trước dãy số cần nhập...