chi phí lắp đặt

  1. PhạmTrang.

    Chi phí lắp đặt

    Chào anh chị cộng đồng kế toán, cho em hỏi chút ạ. Công ty em là công ty xử lý và tái chế phụ gia xi măng, có một công trình "nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng phụ gia xi măng", trong công trình này có một hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ngày 18/03 này đã mua hoá đơn bên thiết bị an toàn hoá đơn...