chi phí nhân công

  1. C

    CHI PHÍ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

    CÁCH XỬ LÝ CHÍ PHÍ NHÂN CÔNG TRONG XÂY DỰNG THỰC TẾ : Mình xin đưa ra 5 cách xử lý có thể tối thiểu hóa chi phí nhân công trong xây dựng, cụ thể như sau: Thuê công ty khác làm thầu phụ (có tư cách pháp nhân) – Bộ chứng từ bao gồm: + Hợp đồng giao thầu + Biên bản nghiệm thu khối...