chi phí văn phòng phẩm

  1. Ntbtran

    Chi phí cân đối VPP

    Chào mọi người. Cv của em kh phải là kế toán. Vì vp kh có kế toán nên phải thuê kế toán ngoài. Nên là mọi hoá đơn mua hàng, vpp em phải tổng hợp 1 tháng gửi bên kế toán để làm thuế. Có những cái chị kế toán có giải thích e cũng kh hiểu được. Thì có 1 cái thắc mắc e muốn hỏi mng là. Theo như bảng...