chinhanhphuthuoc

  1. H

    xuất hoá đơn cho chi nhánh phụ thuộc

    Anh chị trên diễn đàn tư vấn giùm em một vấn đề ạ: - Công ty em có chi nhánh phụ thuộc trực tiếp bán hàng ( hàng hoá dịch vụ), không có kế toán hạch toán thì em có thể sử dụng chung quyển hoá đơn với trụ sở chính và đóng dấu mộc của chi nhánh lên số hoá đơn khi phát sinh nghiệp vụ được không ạ...