chậm nộp

  1. P

    Phạt chậm nộp báo cáo thuế.

    Các anh chị cho em hỏi công ty em bị phạt chậm nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm là 3.500.000 đồng.vì bị chậm nộp hơn 40 ngày,mọi người có cách nào làm cho mức nộp phạt giảm bớt không ạ.Vì số tiền đó là do lỗi cá nhân nên là em phải chịu hết.ai có cao kiến giúp em với ạ =((.chứ...